Chương trình giáo dục quốc tế

Hình thức tiếp cận

Canvas Gate, Inc. luôn không ngừng nỗ lực phát triển các chương trình đào tạo với tiêu chí “Education for peace” (tạm dịch là Giáo dục hòa bình) dựa trên việc chú trọng các vấn đề về đa văn hóa, cân bằng giới tính; và nhân quyền.

Ngoài ra, các hoạt động giáo dục được triển khai theo hình thức xây dựng cộng đồng, tương tác thực tiễn, lập luận theo tình huống, ứng dụng công nghệ, và bồi dưỡng kiến thức căn bản nếu cần thiết.

Hoạt động tiêu biểu

  • Đào tạo văn hóa thông qua các hoạt động homestay
  • Học kiến thức lịch sử tại lớp và tham quan các di tích lịch sử
  • Thực hành nghệ thuật Trà đạo, nghệ thuật ẩm thực Wagashi, văn hóa Temari...
  • Đào tạo chuyên môn và tác phong chuyên nghiệp Nhật Bản qua các lớp học trực tuyến
  • Thăm và làm việc tại các trường học, doanh nghiệp tại Nhật Bản
  • Học hỏi và tìm hiểu công nghệ tại các công ty hàng đầu thung lũng Silicon
  • Cố vấn khởi nghiệp

Chương trình