Hướng nghiệp cho người nước ngoài

Tổng quan

Với sứ mạng giải quyết thiếu hụt nguồn nhân lực tại Nhật Bản, Canvas Gate đã luôn mở rộng mạng lưới đối tác với các doanh nghiệp Nhật Bản nhằm hiểu thêm các điều kiện tuyển dụng cũng như yêu cầu cơ bản cho các ứng viên trong tương lai. Qua đó nhằm đào tạo và bổ sung nguồn nhân lực chất lượng cao cho các doanh nghiệp tại Nhật Bản.

Thông qua các chương trình đào tạo quốc tế, sinh viên được kết nối với các doanh nghiệp để hiểu thêm về tác phong chuyên nghiệp cũng như các yêu cầu cơ bản từ phía nhà tuyển dụng. Theo đó, Canvas Gate sẽ tiến hành hỗ trợ tìm kiếm việc làm tại Nhật Bản cho sinh viên sau khi tốt nghiệp.

Phỏng vấn và đào tạo hướng nghiệp

Đối với doanh nghiệp Nhật Bản, việc ứng viên hiểu được văn hóa và tầm nhìn của công ty ứng tuyển vẫn luôn quan trọng hơn là kỹ năng phù hợp.

Qua các lớp thực hành và chuyến thăm đến các công ty, Canvas Gate luôn ưu tiên tìm hiểu tích cách, quan điểm văn hóa, khả năng ứng biến, và dự định tương lai của sinh viên nhằm mục đích trang bị các kỹ năng thích hợp để hỗ trợ hướng nghiệp và giới thiệu việc làm cho sinh viên tại các doanh nghiệp Nhật Bản.

Tìm hiểu thêm